månadsarkiv: juni 2012

Paulina och Valdo på tredje plats!

Vid ponnyküren på Strömsholm, där sex ekipage startade, kom Valdo och Paulina på en hedrande tredje plats. Då musiken till programmet blev färdigt onsdagen i samma vecka som tävlingen hade de inte möjlighet att helt öva in programmet till musik. Därför ser vi att det kan bli mycket lovande i framtiden.

En av domarna gav Valdo 69%, 75% och 72% och önskade honom som förstaplacerad.